Corachflog

9.15.2005

Diwrnod ar Ynys Môn

Diwrnod da ddoe yn ymweld ac Ynys Môn. Dechreuom yn Nhraeth Lligwy, a cherdded tuag Molefre. Yma, yn Hydref 1859, chwalwyd y llong y Royal Charter erbyn creigiau y glan yn ystod storm uffernol, gan ladd 455 o fobl. Roedd y llong yn dychwelyd o Awstralia efo 500 o fobl, a dros £300,000 o aur. Roedd 'gold rush' yn Awstralia. Roedd nifer o'r pobl ar y llong efo aur ei hyn, yn dychwelyd adre llawn gobaith efo ei cyfoeth newydd. Ma nhw'n dweud fod pobl Moelfre wedi neud yn dda o'r drasiedi yma, gan i aur cael ei olchi fyny ar y traeth.

Yna, wrth gerdded ymlaen, gwelais i rhywbeth dwi wedi bod yn aros am flynyddoedd i weld, sef morhychod/lamhidydd/dolffins. Pod o tua 5/6 oedd yna, tua 100m allan. Golygfa bendigedig i weld nhw yn neidio dros y tonnau.

Ar ol cinio yn y Ship Inn, Traeth Coch, ymlaen i Fiwmares. Yma, aethom ar drip gwch o gwmpas Ynys Seiriol. Gwych oedd gweld yr ynys ac y tir mawr o'r mor. Dychmygais y cychod oedd arfer mynd o Abergwyngregyn draw i'r porthladd prysur yn Llanfaes, yn oes y Tywysogion. Roedd Ynys Seiriol yn llawn o Filidowcars, ac y 'Shag', a roedd morfilod yn gorwedd yn ddiog ar ben pella yr ynys. Golygfa trawiadol arall oedd rig olew anferth rhwng Ynys Seiriol a'r tir mawr. Stop bach ar y ffordd i fôr y Gogledd.

Da di byw yn y Gogledd :)

4.04.2005

Dal yma

Ond dim lot da fi ddweud. Falle nai ail-gydio yn y blogio yn fuan.

1.25.2005

Nôl

Ymddiheiriadu am ddim diweddaru y blog ma am sbel. Mae wedi bod yn amser diddorol. Wythnos cyn wythnos dwetha ges i ddamwain car. Dreifies i fewn i fan mawr ar gyflymder. Roedd neb wedi brfio yn wael diolch byth. Roedd hi’n uffar o glec, o ni methu credu mod i heb cael fy mrifo mwy, a dwi’n hollol gwerthfawrogi air bags nawr! Ges i wythnos off gwaith, nol yn y Drenewydd am rhai dyddie. Mae ty fy rhieni fel dihangfa, i ffwrdd o'r gwaith, ffrindiau, mewn cwm gwyrdd llawn natur a phrydferthwch. Lot o feddwl a werthuso wedi mynd mlaen. Beth bynnag, dwi nol nawr, ac yma i werthfawrogi bywyd i’r mwya!

Mae’r hen gar yn write off. Dwi o’r farn nawr ei fod am yr orau. Prynes i fe yn newydd sbon dwy flynedd yn ol. Citroen Saxo VTR, 1.6, 100Bhp, mi oedd yn mynd fel y diawl. Odd en dreifio’n wych, a ges i llawer iawn o bleser yn ei ddreifio. Ond rhaid mi gyfadde mod i wedi bod yn dreifio yn gyflym. Dwi’n meddwl fy mod i yn dreifiwr da a saff, ac o ni heb cael dawmain trwy deg mlynedd o ddreifio. Ond sdim ots pwy mor dda yda chi, does ond angen un pethi rhywbeth odfnadwy digwydd. Mi o ni wedi meddwl cael gwared o’r car, ond o ni rhy ddiog. Mi roedd yn faich ariannol mawr.

Nawr bo fi wedi cael fy nghorfodi i gael gwared ohonno, mae’n rhyddhad mawr. Mae gennai Ford Escort nawr, rhywbeth llawer mwy ceidwadol, ac araf! Roedd yr hen gar yn mynnu cel ei ddreifio’n gyflym. Roedd o fel fenyw pert yn efyn am rhyw, roedd o’n amhsoib troi lawr! Gyda’r car newydd, dyw hyn ddim yn digwydd! Gonbeithio fod yr ‘urge’ i ddrefio yn gyflym wedi mynd.

Roedd y ffordd o ni’n dreifio hefyd yn confflictio efo fy swydd a chred amgylcheddol – o ni yn dreifio mewn ffordd a oedd yn defnyddio llawer o betrol, ac o ni’n drefio’n aml am y mwynhad. Nawr, dwi am drio defnyddio’r car cyn-lleied a phosib. Dwi am drio newid fy mywyd i gael llai o effaith ar yr amgylchedd.

Reit ymlaen a fy mywyd ac ymlaen a'r blogio!

1.13.2005

Hir oes i'r Pathew

Y Pathew yn dal fyny datblygiad Valleywood. Am peth mor fach, mae ganddo dawn anhygoel i sbwylio planniau datblygwyr mawr barus. Mae nhw ar frys mawr i ddechrau adeildau - ond ma rhaid iddynt cymryd camau boddhaol i sicrhau parhad cynefin y Pathew. Mae'r erthygl yma yn rhoi cliw o pa fath o waith dwi'n neud ;)

1.12.2005

Morientes

Duw dwi mewn hwylie da. Ma na rhywbeth arbennig am pan ma eich clwb pel-droed yn arwyddo chwaraewr o safon. A mae Morientes o'r safon uchaf. Gallaf ddychmygu ef yn sgorio llwythi o goliau yn barod, a allai weld ef yn jelio gyda'i cyd-chwaraewyr, ac yn datblygu dealltwriaeth telepathic gyda Gerrard. Mae na ddyddiau da i ddod, yn dechrau efo'r gem erbyn Man U ar ddydd Sadwrn. Dwi'n hollol ffyddiog neith Lerpwl gorffen yn y pedwar uchaf. Everton? Bah!


1.11.2005

Fuck Ikea

Ma na rhai bobl i gael lle da chi bron yn garantid pob tro i glywed nhw yn son am Ikea mewn trafodaeth. Mae y rhai yn fy nghenedlaeth sydd wedi penderfynnu prynu ty, wedi ffeindio ei Mecca. Ma'r bobl ma ddim efo bywyd rhagor, yn lle ma nhw yn aros mewn i rhoi tiels ar walie. Di nhw ddim yn siarad am bethau diddorol, dwys bellach, ma nhw yn siarad am be ma nhw am brynu o Ikea, a pa liw ma nhw am beintio ei walie. I ychwanegu amrywiaeth i'r drafodaeth, trafodwch y sioe deledu 'celebrity' dwetha neu pwy ma rhyw z-list o enwogyn yn ffwcio. Gellir clywed y fath bobl yn ddyddiol yn yr ysdafell bwyta yn fy nghwaith.

Sai rioed di bod i Ikea. Dwi'n gobeithio a'i byth i'r lle. Egwyddor.

1.10.2005

Pa iaith yw eich anifail yn deall?

Astudiaeth yn dangos fod llygod mawr yn gallu clywed y gwahaniaeth rhwng iaith iseldiroedd s iaith siapan.

Dwi o hyd di gwybod mae ond Cymraeg mae fy nghath i'n deall!

Ogia'r traeth

Gwylies i rhaglen ddogfen am y Beach Boys neithiwr. Oce dwi'n gyfarwyd da lot fawr o'i caneuon, ond o ni ddim yn gwybod llawer amdanynt. Dwi nawr yn ymwybodol o genius y dyn Brian Wilson, yr un a sgwenodd o gyd. Sdori difyr iawn am ei frwydr efo cyffuriau a phroblemau meddyliol, hefyd y perthnasau cymleth iawn rhwng aelodau'r band. Dwi nawr wedi gwrando ar Pet Sounds a Smile. O mor wych, gennai gwen fawr ar fy ngwyneb tra'n sgwennu hwn, ma Good Vibrations yn chware :)